Taekwondo Vereniging

Pusaka

Erkend Opleidingsinstituut - Den Haag

Tel: 070 - 394 57 51

silhouet

Huis-en gedragsregels Taekwondovereniging Pusaka Den Haag

 • De technieken die je worden aangeleerd, mogen alleen ter verdediging van jezelf of anderen worden gebruikt. Je mag nooit je technieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan deze code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.
 • Sporters of hun ouders geven vooraf relevante informatie over hun gezondheidstoestand; sporters zijn verplicht zich adequaat te verzekeren tegen ziektekosten.
 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
 • Het gebruik van slecht onderhouden kleding en/of materialen en hulpmiddelen is niet toegestaan.
  We zijn zuinig op elkaars spullen en op die van de vereniging.
 • Sieraden, piercings e.d. die letsel kunnen veroorzaken voor de drager of voor anderen, worden tijdens de training niet gedragen.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
 • Het gebruik van mobiele telefoons of het aanstaan van mobiele telefoons is verboden in de oefenruimte en tijdens de lessen.
 • Er wordt respectvol omgegaan met de trainer(s); en met elkaar, ongeacht het niveau van je partner. De hoger gegradueerde leerlingen zullen de minder gevorderden te allen tijde behulpzaam zijn.
  De zaal betreedt je of verlaat je met een taekwondo groet.
 • Je bent bij de training minimaal vijf tot tien minuten voor aanvang aanwezig: er wordt niet aangebeld, de deur wordt voor je door de trainer zelf open gedaan. Zodra de les begonnen is, gaat de deur niet meer open.
 • De eerste twee lessen van hun kind(-eren) mogen de ouders de lessen bijwonen; hierna niet meer. Er wordt van tijd tot tijd gelegenheid gegeven de trainingen wel bij te wonen.
 • De contributie dient bij vooruitbetaling per kalender kwartaal voldaan te worden; bij het te laat voldoen, volgt een boete van €10,00. Bij het in gebreke blijven van financiële verplichtingen, wordt het incassobureau ingeschakeld.
  Voor het opzeggen van het lidmaatschap, is er een opzegtermijn van twee maanden, die schriftelijk dient te geschieden.
 • Het respectvol met elkaar omgaan, afspraken nakomen, saamhorigheid betrachten en je verantwoordelijkheid nemen staan hoog in het vaandel bij taekwondovereniging Pusaka.
 • Er is ook een PDF-versie beschikbaar van de Huis- en gedragsregels van Pusaka.